Convenția anti-îmbătrânire 2022. Примеры перевода «ежегодная» в контексте:


  • ежегодная - перевод на румынский язык - prepelitebv.ro
  • Seria anti-imbatranire wardah acnee
  • De unde să cumperi un ser anti-îmbătrânire bogat

Şeful Executivului a arătat că, în lunile următoare, România va începe activităţile aferente aderării la Codurile de liberalizare. Premierul a mai afirmat că, între proiectele pe care România le dezvoltă deja cu OCDE se află şi prezentul Studiu economic pentru România, care arată angajamentul ferm al ţării noastre în ceea ce priveşte aderarea convenția anti-îmbătrânire 2022 organizaţie.

convenția anti-îmbătrânire 2022 poze gratuite anti-imbatranire

Premierul a menţionat că studiul include mai multe referinţe la Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, aprobat în luna septembrie de Comisia Europeană, specificând că acesta se concentrează în mod corect pe domeniile în care investiţiile sunt urgent necesare.

De altfel, o serie de recomandări din cadrul studiului îşi găsesc răspunsul în măsurile pe care statul român le-a avut în vedere în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Capitolul tematic dedicat analizei mediului de afaceri, include şi secţiuni dedicate necesităţii de a adapta accesul la finanţare la nevoile companiilor, guvernanţa întreprinderilor de stat sau necesitatea de a îmbunătăţi eficienţa judiciară şi regimurile de insolvenţă pentru a spori dinamismul afacerilor.

Cormann a prezentat un studiu economic aprofundat pentru România, care reprezintă o radiografie multidimensională a realităţilor socio-economice din ţara noastră şi oferă o serie de recomandări menite să genereze creştere economică sustenabilă.

Infrastructura de transport şi tranziţia verde reprezintă domenii cheie, importanţa lor fiind reflectată în cadrul PNRR, prin cea mai mare alocare financiară. Nicolae Ciucă a ţinut să precizeze că studiul consideră că îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare reprezintă unul dintre cele mai importante domenii, ce poate contribui la redresarea economică şi la creşterea nivelului de trai.

Principalele concluzii ale studiului Între principalele concluzii ale Studiului OCDE Economic Survey Romania despre economia României, trebuie să remarcăm următoarele: - Creşterea economică este robustă, dar riscurile sunt încă ridicate; - Politicile macroeconomice au susţinut economia; iar politicile monetare trebuie să rămână vigilente şi să răspundă la presiunile inflaţioniste. În ceea ce priveşte politica fiscală, aceasta trebuie să se adapteze la evoluţiile economice rapid şi ţintit; - România trebuie să profite de oportunitatea fondurilor europene, în special pe componenta Next Generation; - Este necesară reformarea sistemului public de pensii pentru asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice; - Reformele pot îmbunătăţi eficienţa şi echitatea în sistemul de impozitare; - Îmbunătăţirea accesului la un sistem educaţional şi sanitar performant reprezintă cheia progresului în ceea ce priveşte nivelul de trai.

convenția anti-îmbătrânire 2022 cum să îndepărtați rapid pliurile nazolabiale

Politicile economice trebuie să vizeze diminuarea ratelor ridicate de inactivitate şi a economiei informale. Fondurile europene trebuie utilizate pentru a răspunde la provocările sociale şi de mediu, inclusiv la reducerea poluării; Disparităţile regionale în ceea ce priveşte nivelul de trai şi oportunităţile economice sunt ridicate, - La fel ca în statele OCDE, integrarea persoanelor cu un nivel scăzut de pregătire în special tineri, femei şi populaţie romă pe piaţa muncii este dificilă.

convenția anti-îmbătrânire 2022 vispă neagră elvețiană anti-îmbătrânire

În vederea îmbunătăţirii performanţelor pe piaţa muncii este necesar ca toţi cetăţenii să dobândească aptitudini adecvate; - Creşterea productivităţii a fost semnificativă în aniidar a decelerat. Reformele care să dinamizeze afacerile, o alocare eficientă a resurselor şi reducerea disparităţilor legate de infrastructură sunt elemente cheie pentru a avea câştiguri de productivitate; - Îmbunătăţirea cadrului de reglementare şi competiţional poate stimula creşterea productivităţii; - Deşi accesul la finanţare s-a îmbunătăţit, este necesar ca IMM-urile să beneficieze de sprijin sporit în ceea ce priveşte accesul la instrumentele financiar-bancare; - Sporirea predictibilităţii reglementărilor pentru susţinerea mediului de afaceri în ceea ce priveşte procesul investiţional; Continuarea luptei împotriva corupţiei va convenția anti-îmbătrânire 2022 la sporirea încrederii în instituţiile statului.

Am reţinut toate aceste elemente şi ne pregătim ca, în perioada imediat următoare, să le absorbim în politicile publice curente din România.