Sisteme anti-imbatranire gloria sabater


Institutul de Genetică şi Fiziologie a plantelor Întroducere Sunt bine cunoscute funcţiile calciului în organismul vegetal.

Document Information

Acestui element îi aparţine rolul principal în mecanismele de absorbţie a ionilor de către celulele rădăcinelor. Se găseşte în membrana celulară, căreia îi conferă elasticitate şi plasticitate.

Sisteme anti-imbatranire gloria sabater in uenţează uxul ionilor prin membrane, fenomenele bioelectrice şi de restructurare a citoplasmei, procesele de polarizare a celulelor şi ţesuturilor [1, 4, 5], activează un şir de sisteme fermentative, serveşte drept punte între ferment şi substrat, contribuie la agregarea şi dezagregarea subunităţilor proteice [1, 5], in uenţează asupra proceselor de mitoză.

  • Creme pentru fata bune
  • Tratament indesire par femei

Carenţa de Ca provoacă cloroză marginală a frunzelor tinere, moartea mugurilor apicali şi reducerea ritmului de creştere a rădăcinilor [2].

Excesul de Ca însă este dăunător pentru că insolubilizează unele elemente absolut necesare Fe, Zn, B, Mn care devin inaccesibile [4, 7].

Printre compuşii calciului din sol carbonaţi, sulfaţi, fosfaţi şi azotaţi cei mai importanţi pentru viţa de vie sunt carbonaţii sisteme anti-imbatranire gloria sabater calciu.

De conţinutul acestora în sol depinde creşterea şi dezvoltarea, mărimea şi calitatea producţiei viti- vinicole [6,8], dar şi îmbolnăvirea plantelor de cloroză [7]. Scopul cercetărilor noastre a fost studierea particularităţilor metabolismului compuşilor fosforici, îndeosebi a celor bogaţi în energie, în ţesuturile liberului corzilor de rod în timpul iernării plantelor la două soiuri de viţă de vie care diferă după rezistenţa la secetă şi ger în funcţie de conţinutul de calcar activ în sol, stresul hidric şi hipotermic.

cel mai bun produs împotriva îmbătrânirii

Stresul hipotermic a fost produs prin îngheţarea plantelor la temperatură scăzută sub pragul de toleranţă a soiurilor studiate o C şi iuţeala mai rapidă de -2 o C în oră a scăderii în raport cu cea posibilă în condiţii de câmp -1 o C în oră. Conţinutul de carbonaţi de Ca activ a fost determinat după Druino si Gale [9], iar cel al compuşilor fosforici — conform metodelor biochimice [10]. Rezultate şi discuţii Conţinutul de Ca activ în sol are o in uenţă semni cativă asupra metabolismului compuşilor fosforici care variază şi în funcţie de soi, fenofază şi condiţiile de cultură ale plantelor viticole.

Uploaded by

În această lucrare prezentăm rezultatele investigaţiilor ce vizează particularităţile metabolismului aceloraşi compuşi fosforici în ţesuturile liberului corzilor de rod a acestor soiuri în timpul iernării plantelor. In uenţa însă a carbonaţilor asupra conţinutului acizilor nucleici şi nucleotidelor a fost mai redusă comparativ cu acţiunea lor asupra acestor compuşi din frunze. De menţionat faptul că doar conţinutul de fosfor organic şi al glucidelor eterice a fost mai înalt în ţesuturile liberului, comparativ cu cel al frunzelor.

Celelalte fracţii de compuşi fosforici din liber au avut o concentraţie mai redusă în raport cu cea din frunze.

Metabolismul compuşilor fosforici în timpul iernării plantelor crescute pe sol cu conţinut diferit de calcar activ depinde şi de particularităţile genotipice. Conţinutul acestor compuşi fosforici este mai înalt la soiul mai rezistent la ger Codrinschii.

  • Emulsie de zi netezirea ridurilor
  • Produse naturale anti-imbatranire acnee

Deosebiri foarte pronunţate, care vizează reacţia acestor două soiuri la majorarea concentraţiei de calcar în sol, au fost observate în conţinutul fosforului organic şi glucidelor eterice. Tabelul 1.

cand cade parul dupa epilare laser

La rând cu aceasta nucleotidele au un rol important în reacţiile schimbului de substanţe şi matabolismul energetic. Ele participă în calitate de cofermenţi şi în reacţiile de transfer a energieia rămăşiţelor acidului acetic, glucidelor, aminelor şi a altor biomolecule, iar ca cofermenţi ele participă deasemenea şi în reacţiile de oxido - reducere.

dalmatian pentru a da anti-îmbătrânire elvețian

Deci rolul lor în reacţiile de adaptare a plantelor la condiţiile mediului ambiant, totodată şi la cele de formare a complexului de rezistenţă şi manifestare a însuşirilor de rezistenţă la ger este extrem de important Prin operatie riduri gat rezistenţa mai înalta la ger a soiului Codrinschii se datorează şi conţinutului mai mare al acestor compuşi.

Deoarece nucleotidele şi glucidele etero-fosforice au un rol foarte important în metabolismul energetic, ele participă şi în reacţiile de adaptare a plantelor la acţiunea stresului hidric.