Biogeneza mma anti-imbatranire, Dictionar Spaniol Roman PDF


În solurile 5 Ştiinţa agricolă, nr. ISSN castanii, T. Homutova i dr.

biogeneza mma anti-imbatranire

Biogeneza mma anti-imbatranire consideră că diversitatea microbiană din natură este cu totul alta, decât cea pe care ne-o biogeneza mma anti-imbatranire şi deaceea, dacă nu este eronată, atunci este extrem de incompletă.

În microbiologia generală se consideră indiscutabil că posibilităţile unice ale microbilor de a metaboliza sunt direct legate de dimensiunile lor: organismele mai mărunte, din contul creşterii raportului dintre suprafaţă şi volum, înlesnesc procesul de difuzie şi, astfel, asigură un schimb mai rapid de substanţe dintre mediu şi celulă V. Guzev, D. Zvâgincev, În legătură cu aceasta, cercetătorii vizaţi au demonstrat experimental că activitatea metabolică mai înaltă a bacteriilor din sol este însoţită nu numai de modificări concentraţionale, dar şi de modificări alometrice.

Considerând faptul că habitatul poate fi favorabil sau nefavorabil vis-a-vis de dimensiunile organismelor, care îl populează, biotopul cu concurenţa mai intensă favorizează sporirea dimensiunilor, atunci când populaţiile formate de r-strategii, au dimensiuni mai mărunte.

biogeneza mma anti-imbatranire

Întradevăr, deosebirile în activitatea funcţională a comunităţilor microbiene ne vorbesc nu numai despre diversitatea metabolică, dar şi despre structura diferită a comunităţilor acestora. Analiza datelor noastre, din acest punct de vedere, a relevat că introducerea îndelungată a îngrăşămintelor minerale şi organice conduce la formarea unor comunităţi microbiene tipice pentru fiecare variantă cu formarea de către microorganisme a biomasei corespunzătoare. Datele indicate în tabel sunt o dovadă că fertilizarea solului cu gunoi de grajd duce la formarea celui mai înalt fond de microorganisme şi că în această variantă lipseşte limitarea creşterii de către elementele nutritive minerale, iar BM atinge cele mai înalte valori.

Fighting antibiotic resistance in Malawi

În acest sol e tipică formarea celui mai înalt fond de microorganisme potenţial active, fără manifestări pregnante de r- sau k-strategii S. Blagodatskij i dr. Aceasta este condiţionată nu numai de o activitate metabolică specifică înaltă ea nu se deosebeşte de activitatea metabolică a microorganismelor din varianta cu îngrăşăminte mineraledar şi de rezerve mari de BM.

Acest fapt a fost confirmat şi de determinarea rezervelor BM prin metoda de deshidratare N. Frunze, Comunitatea microbiană a solului fertilizat cu îngrăşăminte minerale se caracterizează prin capacitatea de dezvoltare a microorganismelor la adăugarea glucozei, ceea ce indică la preponderenţa în sol a microorganismelor care cresc latent, dar capabile să utiliuzeze substratul mai integral: k-strategice.

Martorului îi este propriu complexul de microorganisme care, în marea majoritate a timpului, sunt inactive, dar capabile să crească repede la adăugarea substratului lipsă: r-strategii.

biogeneza mma anti-imbatranire

Această părere o împărtăşesc mai mulţi cercetători S. Microorganismele, învingând condiţiile stresante, se menţin în sol indefinit de îndelungat, graţie trecerii lor în stare de repaus G. Zavarzin, Aceste deosebiri pot fi explicate parţial şi prin pierderea ireversibilă a viabilităţii de către o parte din microorganisme cu creştere rapidă în procesul de fertilizare îndelungată a solului doar cu substanţe minerale sau din cauza exploatării solurilor, fără introducerea concomitentă a substanţelor nutritive adăugătoare într-o perioadă îndelungată de timp.

Trebuie să menţionăm că această concluzie este în concordanţă cu preceptul ecologiei generale cu privire la interdependenţa condiţiilor de trai ale mediului cu caracteristicile biotei ce o populează.

În acelaşi timp, aceste rezultate se acordă cu teoria lui Odum, conform căreia viteza de creştere a organismelor trebuie să diminueze în biocenozele vârstnice. CONCLUZII ¨ S-a stabilit că individualitatea funcţională a comunităţilor microbiene este condiţionată de diversitatea lor metabolică, de capacitatea de a utiliza căi metabolice alternative şi, de asemenea, de prioritatea dominării în aşa o comunitate a microorganismelor r - strategice.

Sravnitelnaâ ocenka mikrobnoj biomassy počv, opredelâemoj metodami prâmogo mikroskopirovaniâ i substrat-inducirovannogo dyhaniâ. Mikrobiologiâ, T. Anderson, J. A physiological method for the quantitative measurement of microbial biomass in soils. Soil Biol.

Dictionar Spaniol Roman PDF

Biochem,V. ISSN 3. Blagodatskij, S. Mikrobnaâ biomassa i kinetika rosta mikroorganizmov v černozemah pri različnom selskohozâjstvennom ispolzovanii. Frunze, N. Počvennaâ mikrobnaâ biomassa kak rezerv biogennyh élementov. Guzev, V. Biometričeskij analiz kletok bakterij v počve. Homutova, T. Ocenka summarnoj i aktivnoj biomassy raznovozrastnyh podkurganyh počv. Polânskaâ, L. Mikrobnaâ biomassa v počvah. Zavarzin, G. Izučenie mikrobnogo raznoobraziâ v Institute biogeneza mma anti-imbatranire im.

Data prezentării articolului — The paper presents studies on the morphological characters and genetic indices yield and heterosis in order to assess the associations between related inbred lines of maize. More precise tests on distinctivity can be done on the basis of grain yield and heterosis.

The experiments on 54 test crosses of 4 germplasm groups with 25 lines as parental forms indicated the efficiency of the genetic diversity index DG compared to the heterosis index H when differentiating the related material.

Key words: Distinctivity, Genetic diversity, Heterosis, Morphological characters, Morphological data, Related inbred lines. Diferenţierea liniilor consangvinizate de porumb în scopul aprecierii gradului de rudenie şi clasificării acestora în grupe de germoplasmă sau heterotice se efectuează prin diferite metode. La discriminarea primară se foloseşte metoda pedigreului, care oferă informaţie referitoare la provenienţa genealogică a materialului iniţial de selecţie.

În baza caracterelor morfologice liniile se asociază în clase fenotipice şi conform recomandărilor UPOV diferenţele după un caracter sau mai multe se consideră ca nivel de confirmare a distinctivităţii. Metoda genetică are ca element discriminatoric nivelul de heterozis după producţia de boabe, realizat în testîncrucişări sistemice de tip topcross sau dialel. Smith, J. Smith, Pentru identificarea liniilor şi hibrizilor biogeneza mma anti-imbatranire porumb pe larg se folosesc tehnologii biochimice şi moleculare, care au ca markeri spectrele electroforetice ale zeinei şi izoenzimelor, polimorfismul fragmentelor de ADN tehnologia RFLP şi succesiunea nucleotidelor la amplificarea ADN-ului prin reacţia în lanţ a polimerazei tehnologia PCR.

Eficacitatea metodelor pentru diferenţierea materialului de selecţie este suficient analizată în literatura de specialitate J. Smith, O. Smith, a; b; O. Smith et al.

Cercetări relativ limitate au fost efectuate cu linii consangvinizate înrudite, care la etapa actuală predomină în programele de ameliorare a porumbului. Diferenţierea liniilor surori, create din o singură sursă de material iniţial şi a liniilor înrudite cu provenienţă din diverse surse cu genitori comuni, permite stabilirea identităţii acestora, element necesar în procesul de selecţie şi brevetare.

Liniile au fost încrucişate cu donatorii înrudiţi şi evaluate în — după producţie şi umiditate a boabelor. Discriminarea de la donatori s-a efectuat după 34 caractere morfologice a ghidului UPOV şi 23 caractere ameliorative. În perioada anilor au fost studiate 54 încrucişări înrudite realizate cu 7 linii îndurata din complexul heterotic Euroflint, 6 linii Iodent, 5 linii Dent timpuriu şi 7 linii din grupa de germoplasmă BSSS-B Liniile şi testîncrucişările s-au experimentat în culturi comparative de orientare pe parcele cu o suprafaţă de 9.

Biodiversitate biologici psoriazis

Musteaţa, S. Mistreţ, Coeficienţii de variaţie V şi corelaţie r s-au estimat după metodele statistice descrise de către B. Dospehov Datele experimentale obţinute la discriminare în biogeneza mma anti-imbatranire metodei fenotipice şi producţiei de boabe a 66 încrucişări au fost transformate în valori ale indicelui diversităţii biogeneza mma anti-imbatranire DG şi cota caracterelor morfologice distinctive.

După caracterele morfologice testîncrucişările se deosebeau de la În conformitate cu recomandările UPOV, toate liniile surori cu pedigreu comun se consideră cu deosebiri esenţiale între ele.

ISSN densitatea spiculeţelor pe panicul. Aşadar, în experienţa respectivă rezultatele experimentale au indicat eficacitate joasă a metodei fenotipice în comparaţie cu metoda genetică.

Rezultatele experimentale ale cercetărilor cu liniile consangvinizate din trei grupe după datele genealogice cu o cotă stabilită a donatorilor comuni în genotip sunt redate în tabelul 2.

Deosebirile între grupele de linii în baza caracterelor morfologice distincte de donatori sunt destul de clare. În experienţa respectivă diferenţierea liniilor de la donatori în crema anti-imbatranire skinelement metodei fenotipice s-a dovedit a fi mai efectivă, comparativ cu selecţiunea liniilor surori.

Discriminarea mostrelor după cuantumul caracterelor ameliorative a evidenţiat diferenţe în prima grupă de linii cu o medie de Folosirea producţiei de boabe ca indice de diferenţiere a arătat că valorile medii, corespund Diferenţierea liniilor de la donatorii comuni incluşi în materialul iniţial Tabelul 2.